Joomla CMS system

Joomla CMS är ett  open source innehållshanteringssystem skrivet med PHP för publicering av innehåll på webben med hjälp av databasen MySQL.

En av fördelarna med Joomla är att man enkelt kan ändra hela sidans utseende och lätt behåller själva innehållet, informationen. Detta med endast några musklick. Man kan också uppdatera och redigera sina sidor direkt på servern från vilken dator som helst, så länge den har internetanslutning så klart.

Joomla är enkelt att använda och de finns många tillägg till Joomla cms system, moduler och mallar (alltså tillägg som enbart hanterar utseendet, inte funktionen, på webbplatsen).

Joomla är uppbyggt med en administrationsdel, backend, och en publik del, frontend, vilket är det som en besökare på en webbplats ser. Man kan, om man loggar in i den publika delen, beroende på vilken begränsning ens användarkonto har, göra ändringar i artiklar direkt utan att behöva logga in i administrationsdelen.


Joomla Logga Slogan